KPN krijgt hoge boete opgelegd vanwege ontoereikende beveiliging van persoonsgegevens

04 June 2015

KPN kreeg een flinke boete omdat ze persoonsgegevens onvoldoende beveiligden. Verder verhoogde de boete met 30% omdat ze een intern onderzoek verborgen hielden voor de toezichthouder.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte op 2 juni 2015 bekend dat KPN in december 2013 een boete van 364.000 euro kreeg opgelegd omdat ze klantgegevens niet genoeg beveiligden. In 2012 had een hacker in het netwerk van KPN ingebroken en had toegang gekregen tot de klantgegevens van KPN. Daaropvolgend stelde de ACM (toen nog de OPTA) een onderzoek in naar de beveiliging van deze gegevens. De conclusie was dat de beveiliging van de klantgegevens en het veiligheidsbeleid van KPN onvoldoende waren. Omdat KPN zich eerder tegen de openbaarmaking verzette, is het boetebesluit pas nu openbaar gemaakt. Op 1 juni 2015 oordeelde het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de ACM het boetebesluit mocht publiceren.

Volgens de Telecommunicatiewet (Tw) moeten telecombedrijven hun klantgegevens, zoals NAW, IP-adres en bankrekeningnummer, beveiligen op een passend niveau. Ze dienen rekening te houden met de technologische stand van zaken, de kosten van de maatregelen en het risico op het doorbreken van de bescherming. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt deze eis voor alle bedrijven.

KPN stelde beroep in tegen het boetebesluit, maar de rechtbank Rotterdam oordeelde op 8 januari 2015 dat de ACM terecht een boete opgelegd had. Tegen deze uitspraak tekende KPN hoger beroep aan bij het CBb.

Let op: er is nu een nieuwe meldplicht voor datalekken
Het onlangs aangenomen wetsvoorstel Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP is aagenomen. Hierdoor kunnen bedrijven flinke boetes krijgen, tot wel 810.000 euro per overtreding. Deze wet gaat binnenkort in werking treden.

Wil je op de hoogte blijven?
Download dan hier onze ebooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over wat dit arrest voor jouw bedrijf betekent?
Neem dan vrijblijvend contact op met Monique Hennekens of Adriaan Buyserd.