Manager persoonlijk aansprakelijk voor kartelboete: terecht of onterecht?

22 January 2015

Een Duitse arbeidsrechter in hoger beroep heeft geoordeeld dat een voormalig werknemer niet aansprakelijk is voor kartelboetes die aan zijn ex-werkgever zijn opgelegd. Het ziet ernaar uit dat de zaak op het federale niveau zal worden voortgezet.

Op 20 januari 2015 heeft de arbeidsrechter in Düsseldorf een clawback-claim van ThyssenKrupp afgewezen. In 2012 en 2013 had de Duitse mededingingsautoriteit het bedrijf beboet voor een totaalbedrag van 191 miljoen euro wegens deelname aan een kartel op de markt voor treinrails. ThyssenKrupp kan deze kartelboetes niet terugvorderen van een van haar oud-werknemers, die ze mede verantwoordelijk houdt voor de kartelafspraken.

In deze zaak procedeerde het moederbedrijf samen met twee dochterondernemingen tegen een ex-werknemer, die in het verleden manager en bestuurder was van meerdere dochterondernemingen binnen het concern. Ze verweten deze ex-werknemer dat hij deelnam aan de kartelafspraken, of daar in ieder geval van wist maar niets zei. Volgens ThyssenKrupp zou hij nog steeds aansprakelijk zijn, zelfs als hij er niet van op de hoogte was, vanwege zijn tekortschietende toezicht.

Het hof heeft de terugvordering van de opgelegde kartelboetes afgewezen. Het hof lijkt voornamelijk bezorgd te zijn over een ondermijnend effect als bedrijven hun kartelboetes op (ex)werknemers mogen verhalen. Dit zou de afschrikkende werking van het kartelbeleid op bedrijven kunnen verminderen. Verder lichtte het hof de verschillen in de boetewetgeving toe: bedrijven kunnen een boete tot 10% van hun jaaromzet krijgen, terwijl personen een maximale boete van 1 miljoen euro kunnen krijgen. Deze differentiatie zou vervagen als bedrijven hun boetes op natuurlijke personen zouden kunnen afwentelen.

Het vonnis van de arbeidsrechter in Düsseldorf is een uitspraak in hoger beroep. Eerder had de rechter in Essen de eisen al afgewezen. ThyssenKrupp heeft toestemming gekregen om de zaak door te zetten bij het Bundesarbeitsgericht. Het bedrijf gaf deze week aan dit waarschijnlijk te gaan doen, waardoor deze zaak op federaal niveau zal voortduren.

Wil je weten hoe verhaalsacties op (ex)werknemers in Nederland werken?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).

Wil je op de hoogte blijven?
Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.