Minister Kamp wil bedrijven forse boetes gaan opleggen

05 September 2013

Op 27 augustus 2013 heeft Minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer een brief gestuurd betreffende het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ‘ACM’). Uit onderzoek naar de boete-inkomsten van de ACM blijkt namelijk dat de boetes die de ACM ondernemingen kan opleggen fors moeten worden verhoogd. De minister denkt op deze wijze de effectiviteit van het markttoezicht van de ACM verder te kunnen verbeteren.

De boetes die de ACM kan opleggen, dienen allereerst ter bestraffing van ondernemingen. Tevens gaat hiervan een preventieve afschrikkende werking uit. De minister is echter van mening dat deze afschrikkende werking moet worden vergroot. Uit onderzoek komt een aantal factoren naar voren die aanleiding geven de diverse maatregelen te nemen.

Momenteel bestaat er een absoluut boetemaximum van € 450.000. Dit bedrag is sinds de invoering van de euro nooit aan inflatie aangepast. Hierdoor is de afschrikkende werking (mogelijk) kleiner geworden, althans voor grotere ondernemingen. Op deze wijze worden grotere ondernemingen ook impliciet bevoordeeld boven kleinere ondernemingen. Daarnaast kunnen andere toezichthouders (zoals de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) hogere boetes opleggen dan de ACM. Het boetebeleid van de ACM zou meer in lijn moeten komen met het boetebeleid van de andere toezichthouders.

De minister is dan ook voornemens om de volgende maatregelen te nemen:

  • verhogen van het absoluut boetemaximum van € 900.000 (nu: € 450.000);
  • verhogen van het relatief boetemaximum van 2% van de omzet voor lichte overtredingen (nu: 1%);
  • mogelijk verhogen van het relatief boetemaximum van 10% van de omzet voor zware overtredingen (nu:  ook 10%, voor verhoging is nader onderzoek wenselijk);
  • aanscherping van de boetebeleidsregels, onder meer door verhoging van de boete bij herhaalde recidive.

De verhoging van de absolute en relatieve boetemaxima hebben tot gevolg dat een wetswijziging noodzakelijk is. De minister verwacht het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen. Met het wetsvoorstel geeft de minister mede invulling aan een afspraak uit het Regeerakkoord (randnummer 84). Daar staat onder andere in beschreven dat de boete-inkomsten stapsgewijs worden verhoogd bovenop de al bestaande boeteraming. De maatregelen die ten aanzien van herhaalde recidive dienen te worden genomen, worden in de boetebeleidsregels verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat deze maatregelen tegelijkertijd met het gewijzigde wetsvoorstel in werking kunnen treden. Zorgen deze maatregelen voor het gewenste effect? De tijd zal het leren.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.