Ministerie van Economische Zaken introduceert regelingen in verband met economische crisis

31 December 2000

Vanwege deeconomische crisis heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal regelingen geëntroduceerd, waarmee het voor ondernemers makkelijker gaat worden om geld te lenen of krediet te krijgen bij een bank. Hierbij gaat het met name om regelingen waarbij de overheid borg staat.

In februari 2010 is het ministerie van EZ met een campagne over ondernemingsfinanciering gestart. Deze campagne heeft als doel een aantal financiële regelingen van het ministerie van EZ meer bekendheid te geven. Bij deze regelingen gaat er het met name om dat de overheid borg staat voor een lening, waardoor ondernemers gemakkelijker geld kunnen lenen of meer krediet kunnen krijgen bij een bank.

Ondernemers ondervinden soms problemen met de financiering van hun bedrijf. Door het ontstaan en voortduren van de economische crisis is het financieringsprobleem alleen maar groter geworden. De regelingen van het ministerie van EZ zijn voor deze ondernemers van groot belang. Er zijn verschillende regelingen, die zich richten op specifieke doelgroepen. Of een ondernemer in aanmerking komt voor een regeling, hangt van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld van de activiteit en de grootte van het bedrijf en er zijn speciale regelingen voor het midden- en kleinbedrijf.

Een aantal regelingen zijn:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMLB):
  Doordat de overheid garant staat voor een deel van het krediet, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. De overheid staat voor maximaal ? 1,5 miljoen garant.
   
 • Regeling groeifaciliteit:
  Financiers die risicokapitaal verschaffen aan MKB-ondernemingen, kunnen een garantstelling krijgen. Als de bank of financieringsmaatschappij verlies lijdt, kan 50% worden vergoed.
   
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO):
  Met de Garantie Ondernemingsfinanciering kunnen grote en middelgrote bedrijven gemakkelijker grote bedragen lenen (meer dan 1,5 miljoen euro).

Overige regelingen zijn: Microfinanciering, Innovatiekrediet, Investeringsfondsen voor technostarters, Fonds opkomende markten (FOM) en Regeling durfkapitaal (Tante Agaath).

Wanneer een ondernemer geen idee heeft voor welke regelingen hij/zij in aanmerking komt, kan gebruik worden gemaakt van een toolkit. Ook is er een overzicht beschikbaar van alle regelingen van het ministerie van EZ. Tevens bestaat de mogelijk om met de subsidiewijzer van Antwoord voor bedrijven te zoeken in alle subsidies voor ondernemers.

Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl