Naschrift bij ‘reactie op behoefte aan kinderalimentatie’

expertise:

Family & Inheritance law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 April 2003

De algemene hoofdregel in het arbeidsrecht luidt: geen arbeid, geen loon. De meest bekende uitzondering op deze regel vormt ziekte van de werknemer. Een andere -iets minder bekende- uitzondering op deze hoofdregel vormt de situatie dat het werk door de werknemer niet wordt verricht door een omstandigheid die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Bij reïntegratie van al dan niet gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers spelen deze begrippen een belangrijke rol.  De centrale vraag is of in in de gevallen, waarin het netto gezinsinkomen aanzienlijk hoger is dan € 5000,- per maand, de tabel lineair moet worden doorgetrokken.