Nieuwe Europese regelgeving voor franchiseformules op komst

sector:

Retail & Franchise

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

27 January 2010

Een franchiseovereenkomst is een bepaald type distributieovereenkomst. In de praktijk kunnen sommige clausules die veelvuldig in franchiseovereenkomsten voorkomen zoals exclusieve afname bedingen in conflict komen met het mededingingsrecht. Zowel de Nederlandse Mededingingswet als de Europese mededingingsregels – o.a. de Europese groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten (block exemption regulation) – zijn van toepassing op franchiseovereenkomsten.

De ‘block exemption’ wordt op dit moment door de Europese Commissie herzien en zal vermoedelijk eind mei van dit jaar in werking treden. Een aantal bepalingen zullen hetzelfde blijven. Zo zal het nog steeds toegestaan zijn voor de franchisegever om prijzen voor te schrijven in het kader van kortdurende reclameacties. Ook de mogelijkheid van een post contractueel non concurrentiebeding met een maximale duur van 1 jaar blijft bestaan.

Wat vermoedelijk wel gaat veranderen is het begrip know how. Een ander punt dat wordt genoemd gaat over het marktaandeel van een formule. In de huidige Block exemption wordt verondersteld dat een franchisegever met een marktaandeel in de "relevante" markt van 30% of meer de onderlinge concurrentie nadelig zou kunnen beïnvloeden. In het nieuwe voorstel wordt er van uit gegaan dat naast de franchisegever met al zijn franchisenemers, ook een individuele franchisenemer in zijn relevante markt een marktaandeel kan hebben van meer dan 30%. Indien een franchisenemer een marktaandeel van meer dan 30 procent heeft, zou deze volgens de Europese Commissie niet meer automatisch van de Europese mededingingsregels worden vrijgesteld. Concreet zou dit betekenen dat de franchisenemer zijn contracten met toeleveranciers zou moeten voorleggen aan de mededingingsautoriteiten althans deze zullen extra juridisch getoetst dienen te worden op de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid daarvan.

Vanuit verschillende hoeken wordt momenteel nog gelobbyd om nog invloed te kunnen uitoefenen op de voorgestelde wijzigingen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.