Nieuwe Europese regels grensoverschrijdende gezondheidszorg

sector:

Zorg

13 May 2009

Het wordt makkelijker voor patiënten om in het buitenland een medische behandeling te ondergaan en daarvoor vergoed te worden. Dit volgt uit een voorstel voor patiëntenrechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg, dat onlangs is aangenomen door het Europees Parlement. 

Het voorstel heeft tot doel de patiëntenmobiliteit in de EU verder te bevorderen. Lidstaten zullen het recht behouden om zelf te bepalen welke sociale zekerheidsvoorzieningen zij zullen aanbieden. Als burgers in hun eigen lidstaat geen recht hebben op een vergoeding voor een bepaalde behandeling, dan hebben ze dat in een andere lidstaat ook niet.

Het Europees Parlement is verder akkoord gegaan met de algemene stelling, dat patiënten recht hebben op dezelfde vergoeding als ze voor een medische behandeling in hun eigen lidstaat hadden gekregen. Het Europees Parlement heeft daarbij wel opgemerkt dat lidstaten mogen besluiten om ook andere gerelateerde kosten te dekken, zoals voor therapie, verblijf en reiskosten.

Uitzondering voor patiënten met zeldzame ziekte of handicap

Patiënten met een zeldzame ziekte moeten recht hebben op gezondheidszorg in een andere lidstaat en de bijbehorende vergoeding, zelfs wanneer de behandeling in kwestie niet in de wetgeving van hun lidstaat is voorzien. Daar is geen voorafgaande toestemming voor nodig. Eventuele extra kosten die personen met een handicap moeten maken bij behandeling in een andere lidstaat moeten ook onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

Het recht op gezondheidszorg in een andere lidstaat en op een passende vergoeding daarvoor is al eerder in arresten van het Europees Hof van Justitie bevestigd, maar nog niet eerder in Europese wetgeving opgenomen.