Nieuwsflits aanbestedingsrecht

31 December 2000

Na een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank[NBSP]Den Haag[NBSP](in de zaak De Raad Bouw tegen de gemeente Noordwijk) is[NBSP]veel te doen over PPS-constructies in Nederland. PPS, dat[NBSP]staat voor publiek-private samenwerking, wordt vaak toegepast bij ontwikkeling van grote bouwprojecten (spoorlijnen, wegen) en -locaties (met veelal meerdere functies). Maar ook in de zorg- en onderwijssector[NBSP]wint het aan populariteit.

 

Tot voor kort werd aangenomen dat de meeste Nederlandse PPS-constructies buiten het verplichte aanbestedingsregime zouden vallen.[NBSP]In Europese rechtspraak is[NBSP]begin vorig jaar weliswaar een aanbestedingsplicht aangenomen voor een bepaald Frans PPS-project (in de gemeente Roanne), maar men was ervan overtuigd dat deze conclusie niet voor[NBSP]de meeste nationale PPS-projecten (in de vastgoedsector) zou[NBSP]gelden.

 

De Haagse voorzieningenrechter heeft[NBSP]echter in bovenvermelde zaak – onder verwijzing naar de bewuste Franse kwestie – overwogen dat de herontwikkeling van een locatie in Noordwijk tot een gezondheidscentrum en sociale woningen had moeten worden aanbesteed.[NBSP]De rechter komt tot dat oordeel omdat in zijn ogen sprake is van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel met betrekking tot uitvoering van een bouwwerk.[NBSP]Hij overweegt dat er een financi?le tegenprestatie tegenover de uitvoering staat, omdat de gemeente bereid is genoegen te nemen met een lagere dan de maximale opbrengst en de beoogde contractant van derden inkomsten mag verkrijgen. Daarmee zou worden voldaan aan de ? voor het aannemen van een aanbestedingsplicht ? relevante definities.

Deze conclusie lijkt verder te gaan dan hetgeen de Europese rechter in de Franse kwestie heeft overwogen. Uit de Europese uitspraak volgt namelijk niet duidelijk dat het criterium voor wiens rekening en risico een project wordt gerealiseerd, van belang is voor de beoordeling of sprake is van een bezwarende titel. Maar de Haagse voorzieningenrechter gaat[NBSP]- zonder nadere motivering – voorbij aan het argument, dat de gemeente Noordwijk[NBSP]niet bijdraagt in de financiering en/of realisatiekosten van het werk en[NBSP]geen eigenaar dan wel gebruiker daarvan wordt.

Verwacht werd dat de Interdepartementale Commissie Europees recht (ICER)[NBSP]in haar rapport over de gevolgen van de uitspraak in voormelde Franse kwestie voor de gebiedsontwikkeling in Nederland, dat[NBSP]vorige week is gepubliceerd, hier nader op in zou gaan. Het ICER[NBSP]volstaat echter te vermelden dat de rechtspraak op dit punt meerduidig is.[NBSP]Het is dus wachten op een uitspraak van de Europese rechter waarin expliciet over dit punt wordt geoordeeld.

Voor eventuele vragen[NBSP]kunt u contact opnemen met Laurens Terpstra via 073 – 6927 703 of l.terpstra@banning.nl