NMA: afwijzen collectieve regeling gemiste kans voor thuiszorgsector

sector:

Zorg

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 June 2010

De alternatieve regeling voor de thuiszorgsector is door de leden van Actiz, de organisatie van zorgondernemers, tijdens de ledenvergadering van 19 mei jl. afgewezen. Het bestuur van ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waren deze regeling in april overeengekomen.

De alternatieve regeling voor de thuiszorgsector is door de leden van Actiz, de organisatie van zorgondernemers, tijdens de ledenvergadering van 19 mei jl. afgewezen. Het bestuur van ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waren deze regeling in april overeengekomen. De regeling was bedoeld om de thuiszorgsector met een schone lei te kunnen laten beginnen, waarbij de nadruk lag op gezonde concurrentie en volledige keuzevrijheid voor de cliënt. De regeling was tweeledig: enerzijds kon de thuiszorgsector op een snelle en efficiënte manier weer naar de toekomst kijken en tegelijkertijd afrekenen met het verleden. De leden van ActiZ bleken wel voor het opstarten van complianceprogramma’s te voelen, maar wijzen het instellen van een commissie die mogelijk mededingingsbeperkend gedrag gaat beoordelen van de hand. Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van de NMa vind het afwijzen van de regeling “een gemiste kans ook omdat de vergoeding, die de thuiszorginstellingen voor gedrag uit het verleden zouden betalen, terug zou vloeien naar de zorgsector via een fonds voor zorginnovatie. Dat kan nu niet meer doorgaan.” Ook vindt Kalbfleisch het teleurstellend dat de leden het gedeelte van de regeling dat ziet op het verleden afwijzen omdat “deze twee doelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De motivatie voor de toekomst wordt immers mede bepaald door de wijze waarop je met het verleden omgaat. Door de regeling af te wijzen, verliezen de thuiszorginstellingen hun geloofwaardigheid in hun streven naar een schone toekomst.”

Bij het bekendmaken van de regeling gaven ActiZ, BTN en de NMa aan dat zij hechten aan een ruime deelname van de leden van beide brancheorganisaties aan de regeling. De regeling zou  alleen doorgang vinden als de deelnemers aan de regeling 75% of meer van de hele thuiszorgsector omvat. Door het afwijzen van de regeling door de ActiZ-leden, die een overgroot deel van de thuiszorginstellingen vertegenwoordigen, wordt dit percentage, al zouden de leden van BTN de regeling wel ondersteunen, niet gehaald.