NMa beboet vijf commissarissen van Wegener voor in totaal EUR 1.3 miljoen

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

19 July 2010

Onlangs heeft de NMa bekend gemaakt vijf commissarissen van mediaconcern Wegener persoonlijk te beboeten voor EUR 1.3 miljoen. Aan Wegener zelf is een boete opgelegd van EUR 19 miljoen. Het is voor het eerst dat de NMa gebruik maakt van de mogelijkheid om commissarissen persoonlijk te beboeten.

De NMa beschikt sinds 1 oktober 2007 over de mogelijkheid om feitelijk leidinggevenden persoonlijk te beboeten wanneer sprake is van een overtreding van de Mededingingswet (Mw). Volgens de NMa hebben vijf personen aan de overtreding van Wegener leiding gegeven. Zij krijgen persoonlijke boetes opgelegd, variërend tussen EUR 150.000 en EUR 350.000. Vier van de vijf leidinggevenden zijn in 2002 als speciale commissarissen, (voormalige) leidinggevende functionarissen van BN/De Stem en PZC, aangesteld om toe te zien op een correcte uitvoering van het voorschrift. Zij hebben deze speciale en verantwoordelijke opdracht niet uitgevoerd en daar krijgen zij een boete voor.

De (vermeende) overtreding waar het hier om gaat kent een lange historie. Wegener, die al de eigenaar was van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), is door de overname van VNU Dagbladen in 2000 ook eigenaar geworden van BN/De Stem. De vermeende overtredingen van Wegener hebben vooral betrekking op de verplichting om de twee in Zeeuws-Vlaanderen verschijnende dagbladen, te weten BN/De Stem en PZC, zelfstandig en onafhankelijk van elkaar te blijven uitgeven. Beide dagbladen verschijnen nog altijd in Zeeuws-Vlaanderen als zelfstandige titels met een gezamenlijke oplage van 21.000 exemplaren. Wel wordt in de regio Zeeuws-Vlaanderen redactioneel samengewerkt. De NMa heeft nu geoordeeld dat Wegener met deze samenwerking de in 2000 opgelegde voorwaarden in verband met de overname van VNU Dagbladengroep heeft overtreden en heeft in verband daarmee Wegener een boete opgelegd.

Wegener heeft aangegeven in beroep te gaan tegen deze boete en is van oordeel dat het verbod van de NMa dat beide titels samenwerken een inbreuk betekent op de redactionele onafhankelijkheid en daarmee een inbreuk vormt op het beginsel van de persvrijheid. De beslissing om samen te werken op redactioneel vlak behoort tot de uitsluitende competentie van ieder van beide hoofdredacteuren. De NMa dient zich ervan te onthouden om zich hierover een oordeel te vormen aangezien de NMa zich daarmee bemoeit met de inhoud van beide dagbladen.

Wegener is daarnaast van mening dat, indien al sprake zou zijn van een overtreding, de opgelegde boetes volstrekt buitenproportioneel zijn, gelet op de omvang van de activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen. Opgeteld bedroeg de omzet van de betreffende edities, met zoals vermeld een oplage van 21.000 exemplaren, in 2009 EUR 8,9 miljoen met een (bruto) resultaat van EUR 0,6 miljoen (Bron: Wegener). De hoogte van de opgelegde boetes staat derhalve in geen enkele verhouding tot dit economisch belang, aldus Wegener.

Een verzoek dat de NMa gedurende het onderzoek heeft ontvangen van Wegener, om het voorschrift op te heffen, wordt momenteel beoordeeld. De NMa verwacht hierover begin van het najaar een besluit te nemen.