NMa deelt boetes uit in thuiszorg

sector:

Zorg

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

02 May 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) heeft de thuiszorginstellingen Stichting Careyn Zuwe Aveant en Stichting Vierstroom boetes opgelegd van respectievelijk 1,3 miljoen en 3 miljoen euro wegens marktverdeling.

Beide partijen waren voorheen actief in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is ontvlecht. Na de ontvlechting is een vergaande non-concurrentie afspraak gemaakt. Deze afspraak had als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen en leidde ertoe dat de dreiging van nieuwkomers op de markt voor AWBZ-zorg in Midden-Holland wegviel. De ontvlechting van de samenwerking mondde daardoor uit in een marktverdelingsafspraak, een ernstige overtreding van de Mededingingswet. De betrokken ondernemingen maakten bewust de keuze om in deze markt elkaars positie te beschermen in plaats van onderling te concurreren, aldus de NMa.

Bij de hoogte van de boete heeft de NMa rekening gehouden met de financiële draagkracht van de instellingen. Een onderneming mag niet failliet gaan door een boete van de NMa.

Vierstroom

Jeroen van den Oever, bestuurder Vierstroom, stelt dat de uitspraak van de NMa gebaseerd is op vermoedens en dat alle concrete bewijzen ontbreken. Eind 2005 hebben Vierstroom en Careyn een gezamenlijk ondersteunend bedrijf ontvlochten. Het ondersteunende bedrijf richtte zich op de werving en inzet van flex-personeel en op callcenter-diensten. Bij de ontvlechting van het bedrijf heeft Vierstroom de vestigingen van het flex-onderdeel in haar werkgebied onder haar hoede genomen. Careyn heeft dit gedaan bij de vestigingen in haar werkgebied. Jeroen van den Oever vindt het verbazingwekkend dat de NMa nu veronderstelt dat deze ontvlechting invloed heeft gehad op de concurrentie binnen de AWBZ-zorg.

Careyn Zuwe Aveant

Careyn Zuwe Aveant is het ook niet eens met de NMa en betreurt de uitspraak. “In onze ogen hebben we bij de ontvlechting van de samenwerking op geen enkele manier afspraken gemaakt om de concurrentie tussen Vierstroom en Careyn te belemmeren”, reageert Ton van Overbeek, bestuursvoorzitter van Careyn Zuwe Aveant. “De veronderstelling van de NMa dat deze ontvlechting invloed heeft gehad op de concurrentie binnen de AWBZ-zorg is in onze visie onjuist.”

Juridische stappen

De hoogte van de boetes is volgens de NMa gebaseerd op de financiële draagkracht van de instellingen. De ondernemingen gaan niet failliet door de boete. De instellingen gaan echter niet akkoord met de boetes. Van Overbeek: “De opgelegde boete is zuur. Het is gemeenschapsgeld voor de zorg, opgebracht door de belastingbetaler. Het is aan de burger niet uit te leggen dat dit geld nu niet aan de zorg besteed kan worden.” Ook Vierstroom beklaagt zich over de boete: “Drie miljoen euro is vergelijkbaar met het jaarsalaris van vijftig verpleegkundigen bij elkaar.” Het is ongelooflijk dat dit mogelijk is in tijden waarin de ouderenzorg enorm onder druk staat door de toenemende zorgvraag en de tekorten aan personeel. Als de boete uiteindelijk in stand blijft, zal deze op een of andere manier invloed krijgen op de zorg aan de cliënten en dat is onacceptabel.” Careyn Zuwe Aveant en Vierstroom geven beide aan dat zij juridische stappen zullen nemen om de boete teniet te doen.