NMa doet onderzoek bij Landelijke Huisartsenvereniging

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

20 April 2010

Op 14 april jl. heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigd dat zij onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij het kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in Utrecht en aan enkele regriobureaus.

Aanleiding onderzoek

De NMa heeft tips en signalen ontvangen van cliënten en huisartsen over het mogelijk dwarsbomen van patiënten die van huisarts willen wisselen en het belemmeren van huisartsen die actief willen worden in een bepaalde regio.

Huisartsen zouden afspraken gemaakt hebben met elkaar die erop zien dat patiënten niet kunnen overstappen naar een andere huisarts. Daarnaast hebben de tips betrekking op het vestigingsbeleid dat wordt gevoerd door huisartsen. Wanneer een nieuwe huisarts zich wil vestigen, dient hij hiervoor toestemming te krijgen van huisartsen die al werkzaam zijn in de directe omgeving. Een huisarts die zich zonder toestemming ergens vestigt, wordt uitgesloten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden in de regio.

De LHV is van mening dat een patiënt een vrije artsenkeuze heeft en dat de markt voor huisartsenzorg vrij toegankelijk is voor nieuwe huisartsen. De LHV stelt dat in de praktijk patiënten enkel worden geweigerd om medisch-kwalitatieve redenen. Zo kan het aannemen van extra patiënten leiden tot kwaliteitsverlies vanwege het ontstaan van wachtlijsten. De kwaliteit is ook niet gewaarborgd indien blijkt dat de patiënt te ver van de huisarts af woont.

De signalen die de NMa heeft ontvangen zijn voldoende om te onderzoeken of de huisartsen de keuzevrijheid van cliënten niet respecteren en hen dwingt naar een huisarts te gaan die zij onderling hebben aangewezen. De NMa neemt de signalen erg serieus. De huisarts speelt namelijk een belangrijke rol in de zorgverlening en moet juist iemand zijn met wie de cliënt  een goede band moet hebben.

Bedrijfsbezoeken

De NMa legt bedrijfsbezoeken af wanneer zij het vermoeden heeft dat de Mededingingswet wordt overtreden. Op basis van het onderzoek concludeert de NMa of er sprake is van een redelijk vermoeden dat hiervan sprake. Vervolgens maakt de NMa een rapport op tegen de betrokken ondernemingen. Als de overtreding is vastgesteld, legt de NMa een sanctie op in de vorm van een geldboete. Die boete kan oplopen tot maximaal tien procent van de wereldwijde omzet, voor natuurlijke personen is bepaald dat er een maximum geldt van 450.000 euro.

Het staat nog niet vast dat de LHV of de huisartsen zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag. Aan de hand van het onderzoek wordt bepaald of er daadwerkelijk verboden afspraken zijn gemaakt door de huisartsen. Wanneer blijkt dat huisartsen verboden gedrag vertonen zonder dat hiervoor kwaliteitsargumenten zijn, dan distantieert de LHV zich hiervan.