NMa heeft drie taxibedrijven en zes leidinggevenden beboet wegens kartelafspraken

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

04 March 2013

RMC heeft met IJsselsteden en BIOS, ieder afzonderlijk, afspraken gemaakt over aanbestedingen voor taxivervoer in de regio Rotterdam, die volgens de NMa onder het kartelverbod vallen. Het ging om aanbestedingen van contracten voor het (groeps)vervoer van scholieren, gehandicapten, ouderen en zieken.

De Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC) was bij beide afspraken betrokken en heeft hiervoor boetes van EUR 4.564.000 en EUR 3.741.000 opgelegd gekregen. De betrokken onderdelen van de BIOS-groep (BIOS) kregen samen een boete van EUR 643.000. De NMa legde een boete op van slechts EUR 1000 aan IJsselsteden Taxi Combinatie, omdat dit bedrijf in november 2010 failliet is gegaan. Gelet op de rol die zes leidinggevenden van de drie bedrijven bij de overtredingen hebben gespeeld, kregen zij boetes tot EUR 120.000 per persoon opgelegd.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa: “Een aanbesteding is het moment waarop taxibedrijven met elkaar kunnen en moeten concurreren om een opdracht voor groepsvervoer. Als twee ondernemingen van te voren bepalen wie van de twee voor welke opdrachten in de regio zal inschrijven, dan wordt de onderlinge concurrentie uitgeschakeld. Een opdrachtgever heeft dan minder keuze en krijgt een verkeerd beeld van het werkelijke aanbod op de markt.”

RMC en IJsselsteden kwamen tot een afbakening van “thuismarkten” die zij over en weer zouden eerbiedigen. Voor verschillende situaties werkten zij uit wie welke klant mocht benaderen en wanneer zij zouden overleggen over al dan niet inschrijven. RMC en IJsselsteden spraken bovendien af dat zij niet voor andere ondernemingen in onderaanneming zouden werken. Deze afspraak duurde van 18 december 2007 tot 27 augustus 2010.

In de overeenkomst tussen RMC, BIOS en een gemeenschappelijke dochteronderneming namen partijen de clausule op dat zij niet zouden bieden op opdrachten in de regio Rotterdam waarvoor een van betrokken taxiondernemingen het vervoer reeds regelde. Ook spraken zij af met elkaar te overleggen, onder meer om nieuwe opdrachten van tevoren te verdelen. Deze afspraak duurde korter, van 17 april 2009 tot 1 maart 2011.

De boetes zijn opgelegd in separate NMa-besluiten van 20 november 2012. Tegen deze besluiten is door nagenoeg alle partijen bezwaar aangetekend. Na bezwaar is beroep en hoger beroep mogelijk.