NMa heroverweegt de richtlijnen voor de zorgsector: Een uitgebreid…

sector:

Zorg

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 March 2010

Onlangs heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een bijgewerkte versie gepubliceerd van de ‘Richtsnoeren voor de zorgsector’. Het doel van deze nieuwe versie is het verduidelijken van de regels voor zorgverleners, zorgverzekeraars en andere deelnemers in de markt. Het maakt helder welke samenwerkingsvormen en gedragingen op basis van de Mededingingswet wel en niet zijn toegestaan.

Deze richtsnoeren zijn een hulpmiddel voor beroepsbeoefenaars, zorgverzekeraars en andere zorgondernemingen. Ze zijn ontwikkeld na brede consultatie met verschillende marktpartijen. Niet enkel worden hierin de onderhandelingsmogelijkheden tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders aangekaart, ze omvatten ook situaties waarin sprake kan zijn van misbruik van een machtspositie. De richtsnoeren behandelen daarnaast concentraties van ondernemingen, zoals fusies en joint ventures.

Ook is er in de richtsnoeren aandacht voor de verschillende rollen van de NMa en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnen de zorgsector. Deze hervormde versie van de richtsnoeren is een essentieel instrument voor iedereen die werkzaam is binnen de zorgsector.

Voor iedereen die geïnteresseerd is, is de bijgewerkte versie van de richtsnoeren hier te vinden. Het is belangrijk dat iedereen die op welke manier dan ook betrokken is in de zorgsector, deze nieuwe richtsnoeren goed doorneemt en begrijpt. Zorgverleners, zorgverzekeraars en ondernemende instellingen binnen de zorg moeten zich bewust zijn van de regels omtrent samenwerkingen en gedrag binnen hun vakgebied. Deze bijgewerkte richtsnoeren zijn een stap in de richting van volledige transparantie binnen de zorgsector.