NMa keurt plannen SIGRA ziekenhuizen goed

sector:

Zorg

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 December 2010

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) is voornemens om voorgestelde toezeggingen van acht ziekenhuizen in de regio Amsterdam te accepteren. Een toezegging kan door de NMa binden worden verklaard door een toezeggingsbesluit. In een dergelijk besluit wordt geen overtreding van de Mededingingswet vastgesteld, maar worden de risico’s voor de mededinging uiteen gezet.

Onderzoek NMa

Begin dit jaar deed de NMa invallen bij het AMC en het VUmc vanwege het postcodebeleid. Daarbij ontstond het vermoeden dat de Amsterdamse ziekenhuizen in samenwerkingsverband SIGRA concurrentiegevoelige informatie met elkaar uitwisselden. De betrokken instellingen deelden onder andere informatie over gerealiseerde zorg. Het vermoeden bestond dat de ziekenhuizen op basis van de vele gedetailleerde gegevens hun strategische gedrag hebben kunnen coördineren.

De ziekenhuizen vroegen een toezeggingsbesluit aan bij de NMa. Daarop staakte de NMa het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. De NMa heeft tijdens haar onderzoek geen overtreding geconstateerd.

De NMa constateerde in haar onderzoek eveneens dat de SIGRA ziekenhuizen de kennisachterstand op zorgverzekeraars hebben kunnen inhalen. Een van de redenen voor de ziekenhuizen om gegevens uit te wisselen, was om zich niet tegen elkaar te laten uitspelen door de zorgverzekeraars.

Toezeggingen

De ziekenhuizen mogen voorlopig doorgaan met onderlinge informatieuitwisseling. De ziekenhuizen deden de NMa wel de toezegging om geen concurrentiegevoelige informatie meer aan elkaar te verstrekken van minder dan een jaar oud, tenzij dat gebeurt in de vorm van een geanonimiseerd marktonderzoek of in de vorm van een benchmark. Ook hebben de ziekenhuizen toegezegd andere aanbieders van medisch-specialistische zorg in de regio de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de uitgewisselde informatie. De NMa is van mening dat deze toezeggingen in voldoende mate de gesignaleerde bezwaren wegnemen.

Bezwaar

Als de NMa het toezeggingsbesluit eind december definitief goedkeurt, vindt geen nader onderzoek plaats. Tot eind december kunnen andere belanghebbende partijen bezwaar aantekenen tegen het toezeggingsbesluit van de NMa.