NMa valt binnen bij groente- en fruitbedrijven: sprake van kartelvorming?

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 July 2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is deze week een grootscheeps onderzoek gestart bij verschillende telersverenigingen en afzetorganisaties in Nederland en België. De NMa heeft nadere berichtgeving hierover inmiddels ook bevestigd. Eerder deze week ging de Belgische mededingingsautoriteit op bezoek bij veilingen in Vlaanderen.

De NMa heeft bestuurders van verschillende telersverenigingen verzocht om verschillende vragenlijsten in te vullen. Hieruit komt naar voren dat de NMa op zoek is naar nadere informatie over het onderling uitwisselen van prijzen en de onderlinge uitwisseling van oogstprognoses.

Eerder maakte de NMa al bekend de totstandkoming van voedselprijzen nader te onderzoeken (zie ook nadere berichtgeving hierover in het Banning Bulletin van week 16).

Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitvoert, wil nog niet zeggen dat de bedrijven in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. Naast onderzoek naar het gedrag van de ondernemingen wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van natuurlijke personen. De NMa heeft sinds de wijziging van de Mededingingswet ook de mogelijkheid om bestuurders persoonlijk te beboeten.