NMa verduidelijkt spelregels gezamenlijke inkoop door zorgverzekeraars

sector:

Zorg

31 December 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een informatiekaart opgesteld die de spelregels verduidelijkt voor gezamenlijke zorginkoop door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars mogen onder bepaalde omstandigheden samenwerken bij de selectie van zorgaanbieders. Het doel moet dan zijn de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te bewaken. Op deze manier gaan concurrentie om de gunst van de verzekerde en kwaliteit van zorg hand in hand.

Zo mogen zorgverzekeraars gezamenlijk een ziekenhuis selecteren voor ‘hoogcomplexe’ behandelingen die niet vaak voorkomen. Dit is uitsluitend toegestaan als samenwerken noodzakelijk is om te kunnen garanderen dat deze zorgaanbieder voldoende vraag krijgt om aan een minimumnorm voor die behandeling te voldoen. Ook mogen de gezamenlijke verzekeraars, in nauwe samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, een bijdrage leveren aan de totstandkoming van landelijke minimumkwaliteitsnormen. Hierbij moet het elke verzekeraar vrij staan om individueel een hogere kwaliteitsnorm voor de inkoop te hanteren. De informatiekaart geeft inzicht in deze  situaties en verduidelijkt de ruimte die de Mededingingswet biedt.

De NMa heeft de informatiekaart opgesteld na consultatie van de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De zorgverzekeringssector is een prioriteit in de NMa Agenda 2010-2011.

De NMa gaat per 1 januari 2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Bron: www.nma.nl