NMa waarschuwt KNGF voor potentieel risico van gezamenlijke acties tegen zorgverzekeraars

sector:

Zorg

31 December 2011

In een recente ontwikkeling heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) op de risico’s van concurrentiebeperking in hun advies aan de leden gewezen. Het betreft hier het advies om als een collectief te handelen in de richting van zorgverzekeraars. Dergelijk advies kan in potentie de onderlinge concurrentie tussen de fysiotherapeuten limiteren. De NMa heeft de KNGF daarom dringend verzocht om zijn leden aan te sporen om individueel te kiezen of ze een contract met de verzekeraar al dan niet willen afsluiten.

Deze discussie werd geïnitieerd door een oproep van het KNGF aan zijn leden op hun website om voorlopig geen contracten te ondertekenen met de verzekeraars. Deze oproep is het resultaat van een onenigheid tussen de fysiotherapeuten en de verzekeringsmaatschappijen over het gebruik van een kwaliteitssysteem. Een dergelijke oproep kan in theorie fungeren als een collectieve boycot en zo de concurrentie tussen de fysiotherapeuten belemmeren.

In reactie op de waarschuwing van de NMa heeft het KNGF aangegeven dat hun intentie nooit is geweest om de concurrentie te beperken. Ze legden uit dat hun hoofddoel is om de Mededingingswet in acht te nemen. Desondanks blijft de NMa kritisch volgen hoe de situatie zich verder ontwikkelt en overweegt vervolgstappen indien nodig.

Voor meer informatie over deze zaak, ga naar de officiële website van de NMa: www.nma.nl.