Noot Egbert Schelhaas onder HR Aukema qq / Uni-Invest B.V.

expertise:

Corporate law

28 April 2011

Een huurder van kantoorruimte (Info Opleiders) wordt in staat van faillissement verklaard. De curator zegt de huurovereenkomst op basis van art. 39 Fw op met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Namens de huurder is een bankgarantie gesteld ter hoogte van € 43.277,22. De verhuurder (Uni-Invest) roept deze garantie in.

Lees via onderstaande button de noot die mr. Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.