NZa mag medische persoonsgegevens inzien bij onderzoek naar ziekenhuis

sector:

Zorg

expertise:

Intellectual Property

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

22 February 2010

Het College van Beroep voor het bedrijsleven (CBb) heeft op 11 februari jl. geoordeeld dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het kader van een fraudeonderzoek bevoegd is medische persoonsgegevens van patiënten van het Lucas ziekenhuis in te zien. Het Lucas ziekenhuis had hiertegen bezwaar gemaakt in het kader van een onderzoek van de NZa naar dbc-fraude. Dbc staat voor diagnosebehandelingcombinatie. Een dbc is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode.

In 2008 heeft de NZa een inval gedaan naar aanleiding van berichten dat er sprake zou zijn van fraude met betrekking tot de wijze waarop zorg op de spoedeisende eerste hulp is geregistreerd en gedeclareerd in het Lucas ziekenhuis. Het registreren van patiënten als ‘opname’ levert ziekenhuizen meer geld op in het dbc-systeem dan het opnemen van korte wachttijden. De NZa heeft tijdens de inval 80 medische statussen van patiënten in beslag genomen. Het ziekenhuis tekende bezwaar aan tegen het inzien van deze medische gegevens. De dossiers zijn daarop verzegeld in het ziekenhuis opgeslagen.

Het CBb heeft nu bepaald dat de NZa bevoegd is deze gegevens in te zien. Een beperking op het recht van patiënten op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer en het daarmee samenhangende medische beroepsgeheim is in het kader van dit onderzoek gerechtvaardigd. Het Lucas ziekenhuis moet binnen 3 werkdagen na de uitspraak de verzochte gegevens aan de NZa verstrekken.