NZa waarschuwt huisartsen

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

02 October 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) heeft aan twee samenwerkingsverbanden van huisartsen de verplichting opgelegd om patiënten door te verwijzen naar de apotheek van hun eigen keuze. De betreffende huisartsen weigerden patiënten door te verwijzen naar een internetapotheek.

Een huisarts mag patiënten op medisch inhoudelijke gronden advies geven over de zorgaanbieders naar wie hij een patiënt door verwijst. Wanneer een huisarts een machtspositie heeft, mag hij geen aanbieders uitsluiten die in staat zijn verantwoorde zorg te leveren.

Van een tweetal samenwerkingsverbanden van huisartsen heeft de NZa vastgesteld dat deze een machtspositie hebben in de regio’s waarin de betreffende huisartsen werkzaam zijn. Deze huisartsen weigerden patiënten door te verwijzen naar een internetapotheek. Vanwege de machtspositie van de betreffende huisartsen konden de patiënten niet terecht bij een andere huisarts die hen wel wilde door verwijzen. Hoewel de betreffende internetapotheek in de ogen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verantwoorde zorg levert, waren de patiënten vanwege de machtspositie van de huisartsen niet in de gelegenheid om bij de internetapotheek medicijnen te bestellen

De NZa heeft de samenwerkingsverbanden nu verplicht om patiënten er expliciet op te wijzen dat zij medicijnen bij een apotheek naar keuze kunnen krijgen. Die mededeling dient zichtbaar te zijn in de praktijk. Daarnaast dienen de huisartsen deze mededeling te vermelden op de website en op het formulier waarmee herhaalrecepten kunnen worden besteld. De huisartsen dienen de boodschap ook expliciet over te brengen in het consult met de patiënt. Indien een patiënt zijn medicijnen via een andere apotheek wil krijgen, moet de huisarts daar ook mee samenwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de advocaten van de sectie EU & Mededinging.