Ontbinding arbeidsovereenkomst met bijzonder karakter

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Verzoeker heeft met de verweerder een zorgovereenkomst gesloten, waarbij het salaris van de verweerder wordt betaald uit het op grond van de AWBZ aan verweerder toegekende persoonsgebonden budget. Nadat de verweerder zich heeft ziek gemeld, dient de verzoeker een ontbindingsverzoek in. Verweerder beroept zich onder meer op het opzegverbod tijdens ziekte.

De kantonrechter oordeelt dat de verhouding tussen partijen onherstelbaar is verstoord en bovendien ieder perspectief ontbreek op werkhervatting door verweerder gezien de aard van zijn arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter oordeelt dat aan verweerder geen vergoeding moet worden toegekend omdat de verweerder geen substantieel nadeel ondervindt van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Bovendien zou een eventuele vergoeding moeten worden bekostigd uit budget dat door algemene middelen wordt gefinancierd, hetgeen als onwenselijk wordt beschouwd.

Rechtbank Haarlem 9 oktober 2009, sector kanton (430209 AO VERZ 09-216)