Ontwikkelingen in Europese distributie

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 June 2009

De Europese Commissie is bezig met de consultatie over de nieuwe Groepsvrijstelling voor distributieovereenkomsten. De huidige vrijstelling loopt in 2010 af. Deze vrijstelling bepaalt aan welke voorwaarden distributieovereenkomsten dienen te voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld exclusiviteit, selectiviteit, non-concurrentie, prijzen, parallel import, franchise etc. 

Veel producenten en leveranciers hebben hun  distributiestructuur gebaseerd op de huidige Europese vrijstelling. Dit voorkomt het risico van boetes door kartelautoriteiten en dreiging van nietigheid van de hele contractuele relatie wegens strijd met het Europees mededingingsrecht. De concept nieuwe Groepsvrijstelling lijkt in hoofdlijnen een voortzetting te worden van het huidige beleid van de Europese Commissie. Wel blijkt uit het concept dat de Europese Commissie aanzienlijk meer aandacht besteedt aan de verkoop via internet. Met name allerlei (technische) beperkingen aan de verkoop door distributeur aan klanten buiten zijn gebied via internet komen aan bod. Ook het onderscheid tussen verkoop via winkels en internet wordt aandacht besteed.

De NMa publiceerde overigens 23 juni jl. haar sectoronderzoek inzake online verkoop. Er zouden signalen zijn dat leveranciers richting online shops zich schuldig zouden maken aan prijsrestricties, discriminatie en leveringsweigeringen. De NMa heeft echter niet voldoende bewijs kunnen vinden en heeft het onderzoek afgesloten.