Opheffing conservatoir beslag in kort geding

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 October 2006

De Hoge Raad heeft in een tweetal recente arresten – HR 25 november 2005, NJ 2006, 148 en HR 30 juni 2006, RvdW 2006/670 – uitvoerig aangegeven wat de rol van de beslaglegger, de beslagene en de voorzieningenrechter is, indien in een kort geding op de voet van art. 705 Rv opheffing van het beslag wordt gevraagd met als invalshoek dat summierlijk gebleken is van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. 

Zie bijlage. 

Download bijlage: Opheffing_conservatoir_beslag_in_kort_geding_07.08.06 (DOC, 47 KB)