Persoonlijke boetes en meer onderzoeksbevoegdheden

expertise:

Competition & Regulatory

21 October 2007

De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededigingswet brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europese regels, maar verruimt ook de opsporingsbevoegdheden van de NMa tot privewoningen, voert hogere boetes en maakt persoonlijke boetes mogelijk voor opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden van een onderneming.