Preferentie en achterstelling in samenloop met de groepsvrijstelling van art. 2:403 BW

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

04 June 2014

In deze bijdrage wordt de samenloop van het groepsregime van art. 2:403 BW met preferentie en achterstelling behandeld. Aan de hand van recente ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt geconcludeerd dat een preferente vordering op een dochtervennootschap geen preferente vordering op de moedervennootschap oplevert. Een vordering die ten opzichte van de schuldeisers van de dochtervennootschap is achtergesteld, is niet zonder meer achtergesteld ten opzichte van de schuldeisers van de moedervennootschap. 

Lees meer over dit onderwerp in de publicatie geschreven door Jop van der Kraan voor het Tijdschirft financiering, zekerheden en insolventierechtpraktijk (nr. 3, mei 2014).