Privé aanbesteding door kerkgenootschap niet gebonden aan de regels voor overheidsaanbestedingen

21 July 2013

Er is een interessante uitspraak door het Hof van Arnhem-Leeuwarden die ik jullie wil delen vandaag. Volgens een arrest van 2 juli 2013 oordeelde het Hof dat een private opdrachtgever, die vrijwillig een aanbestedingsprocedure volgt, niet automatisch gebonden is aan de regels voor overheidsaanbestedingen.

Dit deed zich voor in de zaak rond de restauratie van het monumentale hek van de Agneskerk. De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen, die als directievoerder optrad van de Protestantse Gemeente Goutum, had drie partijen – waaronder smederij A – uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Hoewel smederij A de laagste inschrijver was, werd het werk toch gegund aan smederij B vanwege eerdere positieve ervaringen.

Smederij A was het met deze gang van zaken niet eens en spande een kort geding aan. Zij stelden dat de Protestantse Gemeente Goutum in strijd met de fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht (gelijkheid en transparantie) had gehandeld.

In eerste instantie leek smederij A gelijk te krijgen. De voorzieningenrechter in Leeuwarden oordeelde dat de Protestantse Gemeente Goutum als private opdrachtgever, die vrijwillig een aanbestedingsprocedure had gevolgd, zich inderdaad aan de beginselen van het aanbestedingsrecht had moeten houden. Maar het Hof van Arnhem-Leeuwarden heeft dit oordeel teruggedraaid.

Het Hof benadrukte dat private opdrachtgevers zich vrijwillig kunnen binden aan (overheids)aanbestedingsrecht, maar daar moet wel duidelijkheid over bestaan. Dit wordt niet automatisch aangenomen puur omdat ze enige vorm van aanbestedingsprocedure organiseren. Volgens het hof was dit in dit geval niet aangetoond. Het feit dat de Protestantse Gemeente Goutum geen gunningscriteria in de aanbestedingsdocumenten had opgenomen, betekende niet dat ze vervolgens gebonden was aan het criterium van de laagste prijs.

Deze uitspraak, samen met een eerder arrest van de Hoge Raad in de KLM-zaak, lijkt een einde te maken aan de trend waarin snel werd aangenomen dat private opdrachtgevers de principes van het aanbestedingsrecht in acht moesten nemen. Maar voor private opdrachtgevers die geen risico willen lopen, is het desondanks raadzaam om de fundamentele principes van het aanbestedingsrecht expliciet buiten toepassing te verklaren in hun aanbestedingsdocumenten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Martijn Jongmans.

En wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in deze en andere juridische kwesties? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven.