PSD2 en Open Banking uitgelegd – nieuwe kansen en uitdagingen voor de toekomst van bankieren

20 August 2020

De tweede betalingsdienstenrichtlijn, ook bekend als PSD2, is volledig van kracht geworden op 12 januari 2016 en werd op 19 februari 2020 in Nederland geïmplementeerd.

Deze wetgeving biedt nieuwe mogelijkheden door het afdwingen van open banking en het versterken van de concurrentie tussen betalingsdienstaanbieders binnen een regelgevend kader dat meer veiligheid en bescherming biedt voor klanten. Kort gezegd heeft de PSD2 tot doel om e-betalingen te beveiligen en het financiële dienstverleningsecosysteem uit te breiden door de waardeketen in Europa te openen. Wat de nieuwe mogelijkheden betreft, introduceert de PSD2 twee nieuwe rollen in de waardeketen: Payment Initiation Service Provider (initieert het betalingsproces) en Account Information Service Provider (consolideert klantgegevens). Wat betreft betalingsinitiatiediensten stelt de PSD2 bedrijven in staat om betalingen rechtstreeks van de bankrekening van de klant te initiëren – als klanten hier expliciet toestemming voor geven, maar zonder de noodzaak om een ​​credit- of debetkaart te gebruiken.

Een significant voordeel van betalingsinitiatiediensten is het elimineren van de hoge kosten die door creditcardorganisaties en bedrijven die mobiele Point of Sale-oplossingen aanbieden, in rekening worden gebracht. Vanuit consumentenperspectief is een ander groot voordeel van betalingsinitiatiediensten gerelateerd aan beveiliging. Dit betekent dat, door het gebruik van een betalingsinitiatiedienst, de retailer geen gevoelige betalingsgegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens) verzamelt omdat de klant de website of app van de bank gebruikt voor de betaling van goederen of diensten. Webshops kunnen bijvoorbeeld profiteren van de PSD2 door hun eigen betalingsoplossing te introduceren om de gebruikservaring van hun klanten te verbeteren.

De andere nieuwe PSD2 dienst, accountinformatiediensten, stelt bedrijven in staat om toegang te hebben tot accountinformatie van hun gebruikers als deze gebruikers hier expliciet toestemming voor geven. Deze dienst biedt partijen de kans snel te reageren en diepgaande financiële inzichten te geven op basis van het betalingsgedrag van de gebruiker. Bijvoorbeeld, de mogelijkheid om betalingsinformatie te verkrijgen stelt bedrijven in staat om hun gebruikers een overzicht van hun bankrekeningen bij één of meer banken en van zijn betalingen te bieden. Hoewel deze innovaties de traditionele bankwereld vervormen, komt de PSD2 niet zonder uitdagingen. De PSD2 vereist onder andere een licentie voor betalingsinitiatie- en accountinformatiediensten van een nationale bank van een EU-lidstaat voordat men de Europese financiële markt betreedt. Het voert ook de vereiste van een verklaring van geen bezwaar van houders van een indirecte of directe ‘kwalificerende deelname’ in elke Nederlandse betalingsinstelling, een aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde betalingstransacties en verhoogde regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in.