Raad voor Rechtspraak verwelkomt wetsvoorstel mediation

04 July 2013

De Raad voor Rechtspraak verwelkomt het wetsvoorstel mediation. Mediation is een vorm van geschilbeslechting buiten de rechter om, gekenmerkt door vrijwilligheid en geheimhouding. Mediators zijn procesbegeleiders; partijen zoeken in overleg zelf naar een oplossing. Om de kans te vergroten op succes, is het verstandig  een mediator aan te zoeken die bekend is met de desbetreffende (zakelijke) belangen.

Eerder dit jaar diende het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) een initiatief-wetsvoorstel in voor méér mediation. De Raad voor de Rechtspraak heeft inmiddels haar wetgevingsadvies naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij is overwegend positief:

Het is goed dat mensen worden gestimuleerd mediation te kiezen als middel om hun geschillen op te lossen als hun zaak zich daarvoor leent. Cruciaal is dat mediation vrijwillig blijft. Alleen als beide partijen bereid zijn deel te nemen, maakt mediation kans van slagen. Een bij voorbaat kansloze bemiddeling leidt tot onnodige extra kosten. Het belang van de rechtzoekende moet steeds voorop staan en de toegang tot de rechter moet daarbij altijd gewaarborgd zijn.

Ingeval van een kartel (of andere vormen van oneerlijke concurrentie) kan mediation ook aan de orde komen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een faire schadevergoeding, wanneer onherroepelijk is komen vast te staan dat een toeleverancier deel heeft genomen aan een kartel. Met name het vaststellen van de precieze schade en de vraag of de schade niet is doorgelegd naar andere partijen (passing-0n verweer), zijn daarbij uiterst complexe vragen. Het lijkt voor beide partijen bij een mediation handig als de mediator daar enig gevoel bij heeft.

De voordelen van mediation boven civiel procederen zijn duidelijk: partijen kunnen geheimhouding afspreken. Zij kunnen praten over een wederzijds acceptabele oplossing, in plaats van een win/verlies situatie. Zij zullen minder proceskosten moeten maken en hebben het voordeel van rechtszekerheid. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke nadelen. Partijen zijn soms niet meer in staat tot een open gesprek. Niemand hakt voor hen een knoop door. Ook met mediation gaan kosten gepaard. Het kost tijd. En met name in een moeilijke markt zal er niet altijd veel bereidheid zijn tot schikken. Het is daarom aan te bevelen de voor- en nadelen goed af te wegen, voordat een mediationtraject ingezet wordt.

Meer weten?

Mail Silvia Vinken.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven