Raad voor Rechtspraak Juicht Wetsvoorstel voor Mediation Toe: Een Nieuwe Stap in Geschiloplossing

04 July 2013

De Raad voor Rechtspraak heeft het wetsvoorstel mediation met open armen ontvangen. Mediation verwijst naar een manier van geschilbeslechting buiten de rechtbank om, gekenmerkt door vrijwilligheid en geheimhouding. Zo fungeren mediators als procesbegeleiders, en gaan partijen samen op zoek naar een oplossing. Ze adviseren dat een mediator die bekend is met de betreffende (zakelijke) belangen te selecteren, om de slaagkans te verhogen.

In het begin van dit jaar presenteerde het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) een initiatief-wetsvoorstel ter bevordering van mediation. De Raad voor de Rechtspraak heeft haar wetgevingsadvies aan de Tweede Kamer voorgelegd. De reactie is overwegend positief:

De stimulatie voor mensen om mediation te gebruiken als middel om hun geschillen op te lossen is een goede zaak, op voorwaarde dat hun zaak geschikt is voor mediation. Het cruciale aspect is dat mediation op vrijwillige basis moet blijven. Mediation heeft alleen kans van slagen als beide partijen bereid zijn deel te nemen. Elke kansloze bemiddeling resulteert in onnodige extra kosten. Het belang van de rechtzoekende moet daarbij altijd voorop staan, en de toegang tot de rechter moet gewaarborgd blijven.

In gevallen van een kartel (of andere vormen van oneerlijke concurrentie) kan mediation ook overwogen worden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het zoeken naar een eerlijke schadevergoeding, wanneer onomstotelijk vaststaat dat een leverancier betrokken was bij een kartel. Onderwerpen zoals het vaststellen van de precieze schade en de vraag of de schade niet is afgewenteld op andere partijen ( passing-0n verweer), zijn vaak buitengewoon complex. In dat geval kan het handig zijn als de mediator over een zeker inzicht beschikt.

De voordelen van mediation boven civiel procederen liggen voor de hand: partijen kunnen geheimhouding afspreken. Het gesprek kan gericht zijn op een beiderzijds acceptabele oplossing, in plaats van een win-verlies situatie. Hoe dan ook zullen de proceskosten lager worden en er wordt rechtszekerheid geboden. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke nadelen. Soms is een open gesprek tussen partijen niet meer mogelijk. Niemand zal voor hen een knoop doorhakken. Daarnaast brengt ook mediation kosten met zich mee en neemt tijd in beslag. Vooral in een moeilijke markt zal er niet altijd veel bereidheid zijn om tot een schikking te komen. Daarom is het altijd raadzaam goed de voor- en nadelen te overwegen, alvorens een mediationtraject te starten.

Wilt u meer weten?

Stuur een mail naar Silvia Vinken.

Blijf je graag op de hoogte?

Je kan onze eBooks en nieuwsbrieven hier downloaden.