Schending van het communicatievoorschrift leidt niet noodzakelijkerwijs tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure

11 February 2014

Onlangs hebben zowel de rechtbank Overijssel als de rechtbank Rotterdam uitspraken gedaan over dezelfde vraag: is het gerechtvaardigd om een sanctie van uitsluiting op te leggen na een schending van een communicatievoorschrift? Hun antwoord bleek uiteen te lopen.

De uitspraak van de rechtbank Overijssel
De rechtbank Overijssel constateerde dat er in strijd met de toepasselijke voorwaarden van de aanbestedingsprocedure was gehandeld omdat de eiser contact had gezocht met de gemeenten Enschede en Losser via een andere weg dan was voorgeschreven. Het risico van uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure na het overtreden van dit communicatievoorschrift was duidelijk aangegeven in de aanbestedingsstukken. De rechtbank oordeelde daarom dat deze uitsluiting niet disproportioneel was, gezien het belang van eerlijke concurrentie tussen de inschrijvers.

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam
Bij de zaak in Rotterdam was eveneens een overtreding van een communicatievoorschrift in kwestie. Volgens de aanbestedingsstukken zou alle communicatie uitsluitend via e-mail moeten verlopen. Echter, tegen dit voorschrift in, had de eiser tijdens de aanbestedingsprocedure een gesprek gevoerd met een lid van de beoordelingscommissie. Op basis hiervan besloot de dienst de eiser uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure.

Belangrijk hierbij is dat de rechtbank stelde dat een aanbestedende dienst de beginselen van gelijke behandeling en transparantie moet respecteren. Daarbij moeten de aanbestedingsstukken voldoende duidelijkheid bieden over de eisen en voorwaarden van de procedure. Deze specifieke uitsluiting bleek echter niet expliciet vermeld in de stukken, wat indruist tegen deze beginselen.

Waarin schuilt het verschil?
Bij de zaak in Overijssel was uitsluiting na schending van het communicatievoorschrift expliciet opgenomen in de aanbestedingsstukken. Dit was niet het geval in Rotterdam. Dit lijkt de belangrijkste reden voor de uiteenlopende uitspraken.

Wat leren we hieruit? Aan de ene kant moeten aanbestedende diensten heel duidelijk zijn over de sancties op het schenden van communicatievoorschriften. Aan de andere kant moeten inschrijvende partijen heel alert zijn wanneer zij contact zoeken met aanbestedende diensten, zeker op momenten waar communicatievoorschriften gelden.

Nieuwsgierig geworden?

Stuur een mailtje naar Martijn Jongmans of Stéphanie Groothedde voor meer informatie.
Blijf op de hoogte!
Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven om geen enkel nieuws te missen!