Second opinion bij arbeidsongeschiktheid

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

05 April 2004

Werknemer liegt c.q. verzwijgt bewust de uitkomst van een second opinion van het UWV. Ontslag op staande voet gerechtvaardigd (JAR 2004/39). 

De casus: nadat de werknemer van de werkgever te horen had gekregen dat hij mogelijk zou worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, meldt de werknemer zich ziek. Na enig onderzoek verklaart de Arbo-arts de werknemer echter arbeidsgeschikt. Tegen dit oordeel maakt de werknemer bezwaar en deelt hij aan zowel de Arbodienst als aan de werkgever mede dat hij een second opinion wenst bij een andere Arbo-arts. De werkgever wijst de werknemer er vervolgens – terecht – op dat de werknemer een dergelijke second opinion zelf dient aan te vragen bij het UWV. Dat doet hij dan ook. 

Ook de keuringsarts van het UWV acht de werknemer arbeidsgeschikt. Vlak na deze keuring deelt de Arbodienst aan de werknemer echter mede dat zijn verzoek om een second opinion bij een andere Arbo-arts wordt gehonoreerd. Deze (tweede) Arbo-arts verklaart de werknemer vervolgens arbeidsongeschikt. 

Middels een zaakwaarnemer laat de werknemer aan de werkgever weten dat hij door de (tweede) Arbo-arts arbeidsongeschikt is verklaard en dat de procedure bij het UWV niet is doorgegaan. De werkgever komt er echter na enig onderzoek achter dat deze verklaring onjuist is en ontslaat de werknemer dan ook op staande voet, wegens het liegen c.q. bewust verzwijgen van de uitkomst van de second opinion van het UWV. 

De kantonrechter geeft als voorlopig oordeel dat dit ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Verder wijst de kantonrechter de stelling van de werknemer af dat hij het oordeel van de (tweede) Arbo-arts kon volgen. Een Arbo-arts kan namelijk niet worden aangemerkt als een deskundige die door het UWV is benoemd. 

Zoals u hier weer ziet, is de problematiek omtrent de arbeidsongeschikte werknemer dagelijks aan de orde. Ook de recente wetswijziging inzake de verlengde loondoorbetalingsplicht bij ziekte maakt dat het onderwerp zeer actueel is. Vandaar dat de Sectie Arbeidsrecht onlangs de lezing "Ziekte & Reïntegratie" heeft georganiseerd, waarin onder meer voormelde onderwerpen werden besproken.