Strafrechtelijke vervolging voor frauderende bestuurders?

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 September 2010

Op 29 september jl. debatteerde de Tweede Kamer over de rol van de NMa en de strafrechtelijke vervolging van frauderende bestuurders. Het Ministerie van Economische Zaken zal in 2011 een wetsvoorstel indienen om frauderende bestuurders in het kader van een kartel strafrechtelijk te vervolgen.

Dit voorstel komt voort uit een motie van 2005 van de kamerleden Aptroot en Ten Hoopen. Het nieuwe kabinet gaat hierover een beslissing nemen. Mocht het wetsvoorstel doorvoering vinden, dan ontstaat een duaal stelsel met aan de ene kant het mededingingsrecht en aan de andere kant het strafrecht. Het wordt dan mogelijk dat justitie aan een bestuurder van een onderneming een celstraf, werkstraf of boete op kan leggen.  

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) kan zich niet vinden in dit wetsvoorstel. Bij de NMa wordt 50% van de kartels gemeld doordat het bedrijf zelf misstanden in een sector opbiecht. In ruil voor dit zogenaamde ‘klikken’ krijgt de betreffende onderneming geen boete of boetevermindering als gevolg van het overtreden van de Mededingingswet. Dit is een effectieve strategie die leidt tot het opsporen van kartels.

Voor een bestuurder wordt het vanzelfsprekend minder aantrekkelijk zich als klokkenluider op te werpen als hij het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden. Hij is dan wel vrijgesteld door de NMa van een boete, maar als justitie hem vervolgens een celstraf kan opleggen, zal hij eerder besluiten zijn mond te houden.