Tijdschrift Vastgoedrecht: Publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken.

28 August 2013

Rechtszekerheid en kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken. 

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Vastgoedrecht een artikel over bovengenoemd onderwerp. Klik op onderstaande bijlage om het gehele artikel te lezen.