Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 July 2022

Schadevergoeding in verband met misleidende mededelingen staatsloterij. Vermoeden van condicio sine qua non-verband? Uitleg HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178.

ECLI:NL:HR:2022:1109, 15 juli 2022, 20/01940.

Lees hier de volledige uitspraak.