Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Bewijsrecht. Algemene voorwaarden.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

14 October 2022

Achterdeur in strijd met aannemingsovereenkomst niet voorzien van slot met antitrekbeveiliging. Vordering tot vergoeding van inbraakschade. Bewijslast causaal verband tussen tekortkoming en inbraak. Omkeringsregel. Exoneratieclausule.

ECLI:NL:HR:2022:1434, 14 oktober 2022, 21/03449.

Lees hier de volledige uitspraak.