Uitspraak Hoge Raad: Afwikkeling samenlevingsovereenkomst na beëindiging affectieve relatie (ECLI:NL:HR:2015:1224, 8 mei 2015, nr. 14/00363)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

07 May 2015

Personen- en familie-erfrecht. Procesrecht. Afwikkeling samenlevingsovereenkomst na beëindiging affectieve relatie. Bestemming en waarde gezamenlijk bewoonde woning. Maatstaf terugkomen van bindende eindbeslissing (HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, NJ 2008/553). Tweeconclusieregel; eisen van een goede procesorde. Tardief verweer tegen bindende eindbeslissing (HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154).

ECLI:NL:HR:2015:1224, 8 mei 2015, nr. 14/00363

Klik hier voor de volledige uitspraak.