Uitspraak Hoge Raad: Appartementsrecht. Wijziging akte van splitsing bij 80%-meerderheidsbesluit. Vordering tot vernietiging. Belang bij cassatieberoep? Gezag van gewijsde (ECLI:NL:HR:2023:286, 24 februari 2023, 21/04965)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 February 2023

Biedt art. 5:139 lid 2 BW grondslag voor toedeling gemeenschappelijke gedeelten aan individuele appartementseigenaren? Begrip ‘schade’ in art. 5:140b lid 3 BW; vergelijkingsmaatstaf; vallen kosten wijziging akte van splitsing daaronder?

ECLI:NL:HR:2023:286, 24 februari 2023, 21/04965.

Lees hier de volledige uitspraak.