Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht (ECLI:NL:HR:2017:112, 27 januari 2017, nr. 16/00699)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

27 January 2017

Appelprocesrecht. Uitsluiting in art. 490d Rv van hoger beroep tegen beschikking van rechter-commissaris; kan appelverbod met beroep op doorbrekingsgrond worden doorbroken?

ECLI:NL:HR:2017:112, 27 januari 2017, nr. 16/00699

Klik hier voor de volledige uitspraak.