Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht (ECLI:NL:HR:2017:3238, Hoge Raad, 16/05275)

24 January 2018

Appelprocesrecht. Tweeconclusieregel en uitzonderingen; ondubbelzinnige toestemming. Grenzen aan uitbreiding verweer door geïntimeerde; uitleg gedingstukken, eisen goede procesorde. 

ECLI:NL:HR:2017:3238, Hoge Raad, 16/05275

Klik hier voor de volledige uitspraak.