Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2017:3232, Hoge Raad, 16/05100)

24 January 2018

Arbeidsrecht. Schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging (art. 7:681 lid 2 onder b (oud) BW). Ingangsdatum van daarover verschuldigde wettelijke rente. HR 14 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9995, NJ 2008/589.

ECLI:NL:HR:2017:3232, Hoge Raad, 16/05100

Klik hier voor de volledige uitspraak.