Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2017:3241, Hoge Raad, 16/05795)

24 January 2018

Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid (Wwz). Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter, herstel overeenkomst in hoger beroep. Achterwege laten van voorziening voor periode van onderbreking; door rechter te hanteren maatstaf. Art. 7:683 lid 4 BW, art. 7:682 lid 6 BW.

ECLI:NL:HR:2017:3241, Hoge Raad, 16/05795

Klik hier voor de volledige uitspraak.