Beslissing van de Hoge Raad over Arbeidsrecht: Details van de Zaak (ECLI:NL:HR:2018:484, 30 maart 2018, zaaknummer. 17/01642)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 March 2018

Hoger beroep: Transitievergoeding bij Ontslag op Staande Voet.

Wil je meer weten over jouw rechten omtrent transitievergoeding bij ontslag op staande voet ofwel onverwijlde opzegging om een dringende reden? Niet getreurd, we hebben hier alle informatie die u nodig heeft, inclusief relevante wetteksten en precedenten uit de rechtspraak.

Laten we eerst eens kijken naar de wettelijke kaders. Uit het artikel 7:673 lid 1, onder a, en artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), blijkt dat er recht bestaat op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet als er een dringende reden is.

Echter, de Hoge Raad heeft in het verleden een belangrijk precedent geschapen. In de zaak van 29 september 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA7282, NJ 2001/560) werd bepaald dat er ook een dringende reden kan worden aangenomen bij het ontbreken van ernstige verwijtbaarheid.

Bovendien, voor wat betreft het procesrecht, is het belangrijk om te weten dat bij mondelinge behandeling in een meervoudig te beslissen zaak voor een raadsheer-commissaris, er een vereiste mededeling aan partijen moet zijn. Dit volgt uit de regels die de Hoge Raad op 22 december 2017 heeft toegepast (ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264).

Een recent voorbeeld, waarbij deze regels en wetten toegepast werden, vond plaats op 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:484, zaaknummer 17/01642). In deze zaak werd het recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet uitgebreid behandeld.

Ben je benieuwd naar de volledige details van deze uitspraak? Je kunt de volledige gerechtelijke uitspraak bekijken door op de volgende link te klikken: [Lees de volledige uitspraak hier](https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI%3aNL%3aHR%3a2018%3a484&showbutton=true)

Blijf op de hoogte van je rechten en verplichtingen, want kennis is macht!