Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:188, 5 februari 2021, 19/04818)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

05 February 2021

Opzegging arbeidsovereenkomst “per 1 maart 2018” o.g.v. langdurige arbeidsongeschiktheid. Is verzoekschrift toekenning transitievergoeding tijdig ingediend? Uitleg art. 7:672 lid 1 BW en art. 7:686a lid 4, onder b, BW. Kan suppletieregeling in CAO worden aangemerkt als gelijkwaardige voorziening in de zin van art. 7:673b BW?

ECLI:NL:HR:2021:188, 5 februari 2021, 19/04818.

Lees hier de volledige uitspraak.