Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:815, 3 juni 2022, 20/02749)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 June 2022

Overgangsregeling art. XXII lid 7 Wwz in verbinding met art. 2 lid 1 Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Wachtgeldregeling cao VVT 2014-2016. Heeft werkneemster recht op transitievergoeding als zij valt onder wachtgeldregeling in cao maar niet voldoet aan voorwaarden voor uitkering onder deze regeling?

ECLI:NL:HR:2022:815, 3 juni 2022, 20/02749.

Lees hier de volledige uitspraak.