Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 January 2023

Overgang van onderneming; art. 7:663 BW; Richtlijn 2001/23/EG. In hoeverre dient bij vervreemder opgebouwde senioriteit door verkrijger te worden gehandhaafd?

ECLI:NL:HR:2023:65, 20 januari 2023, 21/03811.

Lees hier de volledige uitspraak.