Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

02 December 2022

Aansprakelijkheid werknemer voor aan werkgever toegebrachte schade (art. 7:661 BW). Toepassing maatstaf van art. 7:661 lid 1 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) in verhouding tussen werknemer en aan werkgever gelieerde vennootschappen voor wie werknemer eveneens werkzaamheden verrichtte. Oordeel dat werkgever onvoldoende concreet onderbouwde stellingen heeft ingenomen; motivering. Passeren bewijsaanbod.

ECLI:NL:HR:2022:1813, 2 december 2022, 21/03352.

Lees hier de volledige uitspraak.