Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht /arbeidsrecht. Maatstaf en gezichtspunten (ECLI:NL:HR:2018:976, 22 juni 2018, nr. 17/00932)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

22 June 2018

Procesrecht. Comparitie in hoger beroep ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen zaak (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264). Wanneer vloeit uit gedragslijn van werkgever jegens werknemer een arbeidsvoorwaarde voort?

ECLI:NL:HR:2018:976, 22 juni 2018, nr. 17/00932

Klik hier voor de volledige uitspraak.