Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Mensenrechten (ECLI:NL:HR:2022:1402, 7 oktober 2022, 21/03062)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

07 October 2022

Arbeidsrecht (art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder g BW). Mensenrechten (art. 10 EVRM). Docente heeft boek gepubliceerd over haar ervaringen op het ROC waar zij werkzaam is, als gevolg waarvan arbeidsverhoudingen verstoord zijn geraakt. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Is sprake van inmenging in recht op vrijheid van meningsuiting?

ECLI:NL:HR:2022:1402, 7 oktober 2022, 21/03062.

Lees hier de volledige uitspraak.