Uitspraak Hoge Raad: Arubaanse zaak. Erfrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 January 2021

Verdeling nalatenschap; beroep op opzettelijke verzwijging van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen (art. 4:1090 BW Aruba; vgl. art. 4:1110 BW (oud)); ontslag erfgenaam als executeur-testamentair.

ECLI:NL:HR:2021:147, 29 januari 2021, 19/04306.

Lees hier de volledige uitspraak.